Skrifter publicerade under 1980-talet:

Inflation and relative prices in an open economy, Lund Economic Studies 31, 1984.

"Prices and income distribution", Meddelande, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, 1985:98

Inflation and relative-price variability: A model for an open economy, Journal of Macroeconomics, 1986

"Effekter på produktion, sysselsättning och allmän prisnivå av förändrad indirekt beskattning", Bilaga 3 till SOU 1989:35 Reformerad mervärdeskatt m.m.

Prisbildning på industriella marknader. En empirisk undersökning av prissättningen i den svenska tillverkningsindustrin, SNS Förlag, Bjärnum 1989.