I konsumtionsforskningen har jag beräknat efterfrågesystem baserade på AIDS kostnadsfunktion. Från efterfrågesystemen har sedan levnadskostnadsindex och ekvivalensskalor beräknats. Ekvivalensskalor är mått på levnadskostnader för hushåll med olika egenskaper, t.ex. olika antal barn.

Dessa beräkningar publicerades i "Prices and income distribution", Meddelande, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet, 1985:98. I den uppsatsen skattar jag efterfrågesystem och med utgångspunkt från AIDS kostnadsfunktion s.k. sanna levnadskostnadsindex för olika inkomstgrupper. Jag tar även hänsyn till prisdiskrimering, främst i form av bostadsbidrag, och visar att inkomstfördelningen i Sverige skulle blivit jämnare om man använde bostadsbidrag i jämförelse med barnbidrag. Denna fråga var även föremål för en debatt i Ekonomisk Debatt och jag var med i en intervju i Aftonbladet.