Min avhandling från 1984 analyserade sambanden mellan inflation och relativa prisändringar. Ett samband mellan förväntad inflation och relativa prisändringar kan finnas p.g.a. nominella priströgheter, som i sin tur kan bero på att företagen har kostnader för att ändra priset. Jag började studera dessa saker efter avhandlingen och gjorde en enkät- och intervjuundersökning som publicerades 1989 i boken

Prisbildning på industriella marknader. En empirisk undersökning av prissättningen i den svenska tillverkningsindustrin, SNS förlag, Bjärnum 1989.

Under senare tid har jag skrivit ett papper om prissättningen på aggregerad nivå i ett antal OECD-länder: Aggregate price adjustment in Europe, Japan and North America. Has short-run Phillips curves changed?, stencil, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet samt Avdelningen för penningpolitik, Sveriges riksbank, 2000.