Om hemsidan

Jag har undervisat i nationalekonomi vid universiteten i Lund och i Uppsala, varit anställd vid Finansdepartementet 1992-1996 och arbetat som konsult och anställd i Riksbanken 1997-2008. F.n. undervisar jag vid universitetet i Uppsala och arbetar som senior ekonom vid Konjunkturinstitutet.

På hemsidan finns delar av mina arbeten inom nationalekonomisk forskning, men även utredningsarbeten, debattinlägg och undervisningsmaterial för studenter. Här finns en del av de utredningsarbeten jag gjort vid Finansdepartementet och vid Sveriges riksbank. Jag har bl.a. skrivit åtta bilagor till statliga offentliga utredningar.

Min CV finns här.

Jag kan kontaktas via epost.

Akademisk verksamhet

Min akademiska verksamhet presenteras via menyerna ovan och i vänsterkolumnen. Där finns bland annat undervisningsmaterial för studenter.

Konsultverksamhet

Jag arbetar sedan några år också som konsult. Här finns exempel på kunder och typer av konsultuppdrag.

English For master students, please visit the Students page above