Jag är sedan några år medlem av Nämnden för konsumentprisindex vid Statistiska Centralbyrån. Jag var medlem under den tid den statliga utrednngen om konsumentprisindex gjordes, med Alf Carling som enmansutredare, och tillsammans med övriga nämndledamöter fungerade vi som experter i utredningen. Vi var överens om det mesta, framför allt om de övergripande principerna, att KPI ska vara en levnadskostnadsindex (kompensationsindex) som ska kunna användas för att kompensera hushåll för de prisändringar som sker över tiden.

Vi var i alla fall inte överens om allt och det gjorde att jag (och även Anders Klevmarken) skrev ett s.k. särskilt yttrande där jag anmäler en del avvikande synpunkter. Framför allt gäller det egnahemsindex, som är en knivig post vars beräkning inte så enkelt kan bestämmas och man kan ha olika synpunkter på. Den andra frågan gällde prisindex som underlag för penningpolitiken, där jag principiellt är tveksam till att använda KPI, som man f.n. gör. Hela utredningen kan läsas här.