Jag har skrivit flera papper om hushållens konsumtion, bl.a. med utgångspunkt från Halls random walk-modell. Min senaste uppsats handlar om s.k. förtroendeindikatorer, t.ex. att hushållet anger om man tror att den egna ekonomin ska förbättras, försämras eller vara oförändrad de kommande 12 månaderna. I Hushållens inköpsplaner (HIP), som publiceras av Konjunkturinstitutet, finns en mängd frågor som hushållen svarar på varje månad om den egna ekonomin och mera allmänt om t.ex. inflation och arbetslöshet.

I uppsatsen "Consumer confidence indicators and private consumption expenditure in 13 OECD countries" visar jag att sådana indikatorer är av begränsat värde när det gäller att prediktera framtida konsumtion. Uppsatsen presenterades vid ISFs konferens om prognosmetoder i Dublin 23-26 juni 2002.