Jag har skrivit ett flertal artiklar som handlar om inflation och effekterna av förväntad och oväntad inflation. Det första och mest omfattande arbetet är min doktorsavhandling:

Inflation and relative prices in an open economy, Lund Economic Studies 31, 1984.

Avhandlingen lades fram 1984 i Lund. Fakultetsopponent var professor Hans Genberg, Geneve. Huvudresultaten i avhandlingen publicerades i

Inflation and relative-price variability: A model for an open economy, Journal of Macroeconomics, 1986.

Dessa arbeten handlar om en del reala effekter som kan uppstå på grund av inflation och effekterna beror på om inflationen är förväntad eller inte. Avhandlingen visar att både förväntad och oväntad inflation påverkar de relativa priserna, åtminstone på kort sikt. Därefter har jag fortsatt arbeta en del med dessa frågor och bl.a. publicerat en artikel hos BIS (Bank of International Settlements) i Basel: "Inflation and higher moments of relative price changes in Sweden", BIS papers no. 19, October 2003. See also http://www.bis.org/publ/bispap19.htm.

Under 2004 publicerades en artikel om samma saker i Riksbankens Penning- och valutapolitik 2004:3. Den finns både på svenska och engelska.