BASMOD

är en ekonometrisk modell för svensk ekonomi. Den är nykeynesiansk med trögheter och framåtblickande förväntningar. Den har också tillgångsmarknader för aktier, fastigheter, m.m. Modellen är numera fri och kan laddas ner efter beställning. Det finns också en hemsida för BASMOD. Den uppdateras successivt i mån av tid.