BASMOD är en makroekonometrisk modell av modernt snitt med aktörer med framåtblickande förväntningar och med en solid långsiktig jämvikt. Den är dock inte härledd från representativa optimerande aktörer som DSGE modeller strävar efter.

BASMOD har använts i Riksbankens prognosarbete och visat sig ha mycket bra prognosegenskaper (se utvärdering på BASMODs hemsida).

Nu finns en utförlig dokumentation av BASMOD med beskrivning av modellens struktur, skattade ekvationer i detalj m.m på BASMODs hemsida. Är Du intresserad av att använda modellen är du välkommen att kontakta mig via epost.