En gammal version för Eviews kan nedladdas. Filen är dock inte redigerad och det finns många överflödiga variabler. Modellen finns i Model.