Skrifter publicerade under 1970-talet:

"Fördelningseffekter av relativa prisförändringar", Ekonomisk Debatt, nr 6, 1976